Via de Rotterdam Port Connector worden gegevens verzameld en verwerkt. Wij raden u aan kennis te nemen van ons privacybeleid hieromtrent.

Rotterdam Port Connector hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met gegevens. Wij nemen beveilingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang tot gegevens tegen te gaan. Alle gegevens blijven onder beheer van de Rotterdam Port Connector, en zullen niet zonder toestemming van de gebruiker met derden worden gedeeld.

U kunt onze services op twee verschillende manieren gebruiken:
1. Om u aan te melden voor de evenementen van de Rotterdam Port Promotion Council, initiatiefnemer van de Rotterdam Port Connector
2. Om in direct contact te komen met de bij de Rotterdam Port Promotion Council aangesloten bedrijven

Door het aanmaken van een account kunt u gebruik maken van bovengenoemde services. Gegevens die u hiertoe moet invullen, zijn de naam van het bedrijf waar u werkzaam bent, uw naam en uw zakelijke contactgegevens zoals telefoonnummer, emailadres en postadres. Daarnaast verzamelt de Rotterdam Port Connector gegevens om haar dienstverlening te kunnen verbeteren.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. Het verdient aanbeveling om ons privacybeleid met regelmaat te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.